Malugod na inanunsyo ng ating Eduaction and Training Committee ang pagsasagawa ng Compliance Seminars para sa mga nahalal at itinalagang opisyal, empleyado at ka-may-ari ng Kooperatiba, na sinimulan noong ika-7 at ika-14 ng Setyembre, 2019 na may paksang Fundamentals of Cooperatives na ginanap sa Faculty and Staff Lounge ng Gonzaga Building.

Nagkaroon ng mga bagong kaalaman ang mga kalahok ukol sa kasaysayan ng Kooperatiba, Coop Principles and Values, Cooperative Code of 2008, Article of Cooperation at By-laws, at marami pang iba. Ang unang serye ay nilahukan ng 14 na opisyal, miyembro at empleyado mula sa AMPC at isa mula sa Loyola Schools Credit Cooperative.

Pagkatapos ng Fundamentals of Cooperatives ay masusundan ito ng Financial, Risk and Credit Management of Cooperatives sa Oktubre 5  at 19, 2019, at Cooperative Governance and Management sa Nobyembre 16 at 23, 2019. Naglalayon ang seminar series na ito na maihanda ang mga opisyal o nais maging opisyal ng Kooperatiba. Ito rin ay alinsunod sa CDA MC No. 2015-09 S.2015 na base sa Article 44 ng RA 9520.