Ang ating Kooperatiba ay napili ng National Confederation of Cooperatives na maging bahagi ng Regional Coordinating Team (RCT) – NCR sa pamumuno ng ating General Manager Karlo F. Galang. Layunin ng RCT na tipunin ang mga Co-op leaders sa NCR upang mapalawig ang pamamahala ng NATCCO, magkaroon ng pagbabahagi ng mga best practices, pag-usapan ang mga isyu at mga problema na kinaharap ng mga Kooperatiba sa rehiyon at kung papaano makapagtutulungan sa pagresolba nito, magkaroon ng propesyonal na relasyon sa bawat kasapi sa rehiyon, at magkaroon ng isang puwersa upang maisulong ang paglago ng kasapian at ng network.

Sa pulong na ginanap noong Setyembre 9 at 11, 2019 ay pormal na inanusyo sa Regional Ownership Meeting na ginanap sa Lungsod ng Valenzuela ang komposisyon ng RCT – NCR. Kasama ng AMPC ang mga piling kooperatiba mula sa Kalakhang Maynila. Ating hahawakan ang Youth Sector base sa napagkasunduan sa pulong.

Ang pagkakataong ibinigay sa atin ay maituturing na isang karangalan at oportunidad upang makatulong at matulungan ng ibang Kooperatiba. Mabuhay ang AMPC!