Kung ikaw ay nagpa-member noong Oktubre 31, 2017 o mas maaga pa at isang non full-fledged member ng AMPC o kasapi na hindi nakatupad sa minimum requirements upang maging regular/ full-fledged member, kayo ay binibigyan ng pamunuan ng hanggang Oktubre 30, 2019 upang i-reactivate and inyong pagsapi sa ating Kooperatiba.

Paano nga ba nagiging non full-fledged member? Ito ay maaaring dahil sa hindi sapat ang iyong saping puhunan o share capital sa nakalipas na dalawang taon na ibinigay na palugit ng AMPC base sa PMES na dinadaluhan ng mga gustong magmiyembro. Ang minimum share capital ay nakatakda sa PHP 5,000.00 na dapat mapunan sa loob lamang ng dalawang taon.

Kapag ikaw ay isang non full-fledged member, hindi mo makukuha ang mga benepisyo na ibinibigay ng AMPC gaya ng dibidendo (na makukuha tuwing General Assembly), patronage refund, at hindi ka maaaring makapag-loan. Pagkatapos ng Oktubre 30 ay iaalis na sa opisyal na listahan ng miyembro ang inyong pangalan at maituturing na suspended o terminated ang iyong sapi sa AMPC. Ang pagsasagawang ito ay alinsunod sa Art. II Sec. 6 ng ating By-Laws. Sa iba pang katanungan, maaari kayong sumangguni kay Mr. James Garcia sa local 5192.

Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-update na!